ABOUT US

Homeandschoothailand.com

Home and School Thailand เป็นเว็บไซต์ที่ก่อตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาชีวิตในอนาคตของเด็กไทยนอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆโดยผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสื่อการเรียนรู้ต่างๆให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู และผู้เรียนเองดาวน์โหลดไปใช้ฟรีส่วนตัว อ่านข้อตกลงอีกครั้งหนึ่งในการใช้สื่อการเรียนการสอนต่างๆในเวปไซต์ของเรา

ไฟล์บทเรียน แผนการสอน สื่อการเรียนรู้

มีความสวยงาม และมีความละเอียดสูง เหมาะแก่การถ่ายสำเนาหรือปริ้นท์ไว้ใช้งานที่บ้าน

หนังสือ บทความ ข่าวสาร

หนังสือแนะนำ บทความที่คัดสรรมาเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กๆ 7-18 ปี

แบบฝึกหัด แจกฟรี

มีความสวยงาม และมีความละเอียดสูง สำหรับการถ่ายสำเนาหรือปริ้นท์ไว้ใช้งานที่บ้าน หรือในโรงเรียน สำหรับเด็กอายุ 7-13 ปี

สร้างแรงบันดาลใจอาชีพที่ใฝ่ฝัน และเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงานสายอาชีพต่างๆที่มีในโลกนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวเองให้พร้อม หรือใช้ในการตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตนเองในอนาคตของเด็กๆ

พันธกิจ (Mission)

ทางเราตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับความขาดแคลนในสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะในการแจกฟรี ซึ่งในประเทศไทยเรานั้นถือว่ายังมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนา แล้ว อีกทั้ง การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของชุมชนเมืองและชุมชนชนบทก็ยังมีความเหลื่อมล้ำกันมาก นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของหนังสือหรือแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ก็มักจะมีราคาที่แพงเกินไป โดยแผนงานที่ทางเราได้ตั้งเป้าไว้ กล่าวคือ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

รวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่ของไทย เพื่อเป็นหนึ่งในหมุดของการสร้างชุมชนคนสร้างสรรค์ ที่จะเป็นพลังอันสำคัญให้กับประเทศชาติและโลกต่อไปในอนาคต

ร่วมมือและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อร่วมมือและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้ และการผลิตสื่อที่แจกให้ใช้งานฟรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเยาวชน

สร้างแรงบันดาลใจ

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ได้เผยแพร่ให้ใช้ในเว็บไซต์นี้ช่วยจุดประกายความฝัน และสร้างแรงผลักดันให้ทุกๆคนสามารถก้าวตามความฝัน เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้ทำในสิ่งที่ตนรัก

สนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ส่งคำแนะนำให้กับเรา หรือติดต่อรายละเอียดต่างๆ กับทีมงาน Home and Schhol Thailand ได้ที่ contact.homeandschool@gmail.com